ASTRIDE PRO™

ASTRIDE PRO™ to nowoczesny jednokolumnowy pionizator statyczny z funkcją odwiedzenia nóg. Urządzenie ma możliwość dużej regulacji w obrębie stóp, kolan oraz tułowia. Pionizator ten posiada innowacyjne rozwiązania w postaci zastosowania tulei ślizgowych pozwalających na płynną i bezpunktową regulację ułatwiającą dopasowanie urządzenia do użytkownika. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna, nie wymagająca dodatkowych narzędzi.
Pionizator ASTRIDE PRO™ pozwala na:
1. PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE USTAWIENIE CIAŁA DZIECKA POPRZEZ:

 • Funkcję odwiedzenia kończyn dolnych, dzięki której jest możliwość rozciągania mięśni i zapobiegania przykurczom oraz prawidłowego ustawia kończyn dolnych, zapobiegając zwichnięciu czy prewencji dyslokacji stawów biodrowych.
 • Zmianę ustawienia stóp w kierunku przód/tył, oraz w zakresie przywiedzenie/odwiedzenie w celu profilaktyki koślawości czy szpotawości, takie ustawienie ma zastosowanie w stopie końsko szpotawej, która towarzyszy mózgowemu porażeniu dziecięcemu w postaci hemiparetycznej. Dodatkowo podłoże stóp jest profilowane z zabezpieczeniami bocznymi, co zapobiega i gwarantuje stabilne ustawienie stóp a tym samym kończyn dolnych.
 • Obrotowe peloty w obrębie kolan eliminują ucisk na rzepkę w stawie kolanowym, stabilizują oraz zabezpieczają prawidłowe ustawienie kończyn dolnych w trakcie pionizacji. Posiadając niezależną regulacje wysokości, szerokości i głębokości umożliwia indywidualne dostosowanie do dziecka zarówno w przypadku przykurczów zgięciowych jak i wyprostnych kolan. Takie zastosowanie jest przydatne w różnych postaciach mózgowego porażenia dziecięcego.
 • Niezależne obejmy piersiowe i biodrowe w obrębie tułowia, które umożliwiają proste włożenie i wyjęcie dziecka z pionizatora i jego prawidłową stabilizacje.
  Wygodne pasy oraz peloty, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort podczas pionizacji, dają możliwość ustawienia pełnego wyprostu bioder z zabezpieczeniem pozycji miednicy.

2. FUNKCJONALNOŚĆ I ERGONOMICZNOŚĆ PIONIZATORA POPRZEZ:

 • Płynną regulacja stolika w górę i w dół wspomaganą sprężyną gazową umieszczoną w osi długiej pionizatora, co stanowi lepsze funkcjonowanie dziecka w trakcie codziennych czynności np. jedzenie, zabawa czy terapia. Poprawę w funkcjonalnym sięganiu, małej motoryce i ruchach precyzyjnych, co przyczynia się do rozwoju bardziej złożonych form zabawy i interakcji społecznych. Funkcjonalność pionizatora sprawia, iż jest urządzeniem pomocnym bezpośrednio w procesie reedukacji pozycji wyprostowanej i kontroli nad ciałem, pośrednio natomiast w reedukacji aktywności w zakresie czynności dnia codziennego.
 • Zastosowanie tulei ślizgowych zabezpiecza konstrukcję przed uszkodzeniami oraz pozwala na płynną i bezpunktowe regulacje niezbędną do prawidłowego dopasowania pionizatora do użytkownika i jego właściwą rehabilitacje.
 • Stabilną podstawę wyposażoną w koła z niezależnymi hamulcami, co pozwala na łatwe przemieszczanie pionizatora między pomieszczeniami.

S.10.01 S1001 S 10 01 S/10/01

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Szczególne zalety

Płynna i bezpunktowa regulacjaPłynna i bezpunktowa regulacja
Elementy wyrobu pracują między sobą ze zmniejszonym oporem.

Gwarancja 24 miesiąceZwiększona wytrzymałość
Dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji, praca elementów jest o dużo sprawniejsza, co przekłada się na zminimalizowanie niepożądanych mikroruchów regulowanych elementów.

Gwarancja 24 miesiąceCicha praca
Praca pomiędzy płynnie regulowanymi elementami jest znacznie cichsza w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Łatwa obsługaŁatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Stabilna konstrukcjaStabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiąceGwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Plynna i bezpunktowa regulacja

Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.

Pas biodrowy

Pas biodrowy posiada specjalne wyprofilowanie w celu zwiększenia komfortu i dopasowania do ciała.

Sprężyna gazowa

Sprężyna gazowa wspomaga regulowanie wysokości pionizatora, dzięki czemu nie musimy używać dodatkowej siły.

kola skrętne

Pas piersiowy posiada niezależną, płynną i bezpunktową regulację wysokości, szerokości i głębokości. Występuje jako wyposażenie ponadstandardowe.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
 • Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie trwania pionizacji należy obserwować osobę pionizowaną. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zblednięcia, pocenie się lub zasłabnięcia, przeciążenie stawów i wynikające z tego deformacje ciała, terapię należy przerwać. Dalsze postępowanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, który przepisał pomoc.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do pionizacji jest krytyczny stan użytkownika.

Przeciwwskazania względne do pionizacji:

 • Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, nieustabilizowane zaburzenia metaboliczne, umiarkowane stadium choroby zastawek serca.
 • Każdy stan, taki jak gojące się złamanie lub ciężka osteoporoza, który uniemożliwia obciążenie ciężarem własnego ciała w jakikolwiek sposób.
 • Złamanie z niepełnym zrostem, chyba że uzyskano zgodę lekarza.
 • Pooperacyjne ograniczenia dotyczące obciążania stawów.
 • Ból związany ze staniem w pionizatorze (spowodowany podwichnięciem lub zwichnięciem biodra, nadmiernym rozciąganiem tkanek miękkich, nadmiernym uciskiem). Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego przy braku dolegliwości bólowych nie jest przeciwwskazaniem.

Osoby ze znacznym zgięciem w stawach biodrowych lub kolanowych, a także z przykurczami w obrębie stawu skokowego, mogą nie być w stanie korzystać z pionizatora. Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że pozycja w urządzeniu nie powoduje nadmiernego ucisku lub rozciągania zmienionych chorobowo obszarów ciała. W takich przypadkach pionizacja może być przeciwwskazana do czasu uzyskania większego zakresu ruchu w przykurczonych stawach. W przypadku osób z upośledzonym układem krążenia (nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, umiarkowane stadium choroby zastawek serca); układem oddechowym (nieustabilizowana astma) oraz nieustabilizowanymi zaburzeniami metabolicznymi, konieczne jest ścisłe monitorowanie użytkownika podczas przebywania w pozycji stojącej, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Obejmuje to w szczególności kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości akcji serca i wszelkich objawów nadciśnienia ortostatycznego.

Tabele rozmiarowe

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1
W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 90 – 130
A wysokość pasa piersiowego (akcesoria) [cm] 68 – 98
B szerokość pasa piersiowego (akcesoria) [cm] 16 – 32
obwód pasa piersiowego (akcesoria) [cm] 54 – 92
C wysokość pasa biodrowego [cm] 42 – 75
D szerokość pasa biodrowego [cm] 16 – 34
obwód pasa biodrowego [cm] 54 – 98
E wysokość pelot kolanowych [cm] 23 – 55
F rozstaw między środkiem pelot kolanowych [cm] 15 – 44
H wysokość stolika [cm] 60 – 80
I szerokość stopki [cm] 8 (roz. S)
10 (roz. M)**
J rozstaw między środkiem stopek [cm] 12 – 63
K długość stopki [cm] 19 (roz. S)
23 (roz. M)**
max. waga użytkownika [kg] 50

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
** Pionizator standardowo wyposażony jest w stopki w rozmiarze S. (Możliwość zamiany na rozmiar M podczas składania zamówienia).

Jak mierzyć użytkownika? – kliknij

Wymiary i waga sprzętu

Wymiar Jednostka Rozmiar 1
Szerokość [cm] 70
Długość [cm] 70
Wysokość [cm] 88 – 118
Waga [kg] 19

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: 
Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.

W ramach naszego stałego ulepszania produktu Akces-MED zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez powiadomienia. Ponadto nie wszystkie oferowane opcje i funkcje są kompatybilne ze wszystkimi konfiguracjami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wyposażenie standardowe

1 2 4 5 6 7 8 9

Podest

 • ze skalą kąta odwiedzenia stóp

Koła skrętne

 • z niezależnymi hamulcami

Peloty kolanowe

 • z miękkim system okołorzepkowym, niezależnie regulowane na wysokość, głębokość, niezależnie regulowany rozstaw

Pas biodrowy

 • z funkcją rotowania miednicy
 • płynna i bezpunktowa regulacja
 • anatomiczny kształt
 • przemyślana konstrukcja pozwala na precyzyjne dopasowanie

Kolumna pionizatora – płynnie i bezpunktowo regulowana na wysokość, wspomagana sprężyną gazową

Stolik

 • z płynną regulacją wysokości

Szyny derotacyjne

 • pozwalające na ustawienie stóp w pożądanym odwiedzeniu

Stabilizatory stóp

 • z bandami i paskami zabezpieczającymi

Akcesoria

 KOD NFZ

Kod środka S.10.01
Nazwa Pionizator
Odpłatność Bezpłatnie do wysokości limitu
Okres używalności Raz na 5 lat
Lekarze upoważnieni Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
Limit NFZ 3000 zł
 Dofinansowanie Dofinansowanie
 Dofinansowanie Ustawa za życiem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Do pobrania