Ustawa za życiem

Refundacja wyrobów medycznych na zlecenie bez limitu ilościowego.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zapisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Artykuł 18 powołanej ustawy mówi o tym, że osobom szczególnie uprawnionym tj. „Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu(…)”, przysługują m.in. refundowane wyroby medyczne bez limitu ilościowego i czasowego.

Pacjent uprawniony w ramach ustawy za życiem, otrzymuje od lekarza zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Lekarz wypisuje zlecenie refundacyjne na wyroby medyczne określając jego rodzaj. W przypadku zleceń na wyroby medyczne typu wózek inwalidzki, pionizator, ortezy itd., rozporządzenie uwzględnia skrócenie czasu użytkowania przez dzieci do ukończenia 18 lat.

Następnie pacjent/opiekun/rodzic udaje się z zaświadczeniem i zleceniem refundacyjnym do oddziału wojewódzkiego NFZ, celem jego potwierdzenia.

Ostatnim etapem jest kontakt z wybranym przez siebie sklepem medycznym w celu realizacji zlecenia.

unnamed

 

Pobierz ustawę za życiem