Foteliki ortopedyczneFoteliki ortopedyczne

Foteliki rehabilitacyjne wykorzystywane są do wstępnej pionizacji w pozycji siedzącej. Sprawiają, że dzieci szybciej poznają otaczający je świat. Rehabilitując dzieci i młodzież w fotelikach poprawiamy funkcjonowanie wszystkich narządów wewnętrznych, jak również wszystkich układów wewnętrznych dzieci (pokarmowego, krwionośnego, dokrewnego, oddechowego). Poprzez odpowiednie dopasowanie fotelików możemy zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji, jak również prowadzić profilaktykę przeciwodleżynową i przeciwprzykurczową. Zamontowane w fotelikach stoliki ułatwiają dzieciom naukę, zabawę i rehabilitację.