LUNAR®

LUNAR® to innowacyjny pionizator, który umożliwia stanie i utrzymywanie pozycji pionowej, wspomagając dzięki temu terapię oraz rehabilitację. Został zaprojektowany z myślą o pełnym bezpieczeństwie i wysokim komforcie zarówno użytkownika, jak i rodziców, opiekunów czy personelu medycznego. Wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań m. in. takich jak płynna i bezpunktowa regulacja elementów stabilizujących użytkownika. Wyrób zapewnia szeroką funkcjonalność przy zachowaniu łatwej i intuicyjnej obsługi.

Pionizacja przednia/tylna:

LUNAR® umożliwia zarówno pionizację przednią, jak i tylną, co ma istotny wpływ na normalizację napięcia mięśniowego i równowagę. Ta funkcja umożliwia dostosowanie pozycji użytkownika, co z kolei daje terapeucie większą kontrolę nad procesem terapeutycznym.

Odwiedzenie kończyn dolnych:

Wspieranie prawidłowej postawy i stabilności stawów to kluczowa rola LUNAR®. Dzięki możliwości rozciągania mięśni, pionizator przeciwdziała przykurczom, zwichnięciom i dyslokacjom stawów biodrowych, wspierając ogólną kondycję użytkownika.

Stabilizacja stawu kolanowego:

Wyposażony w peloty kolanowe z niezależną regulacją głębokości, wysokości i szerokości, LUNAR® oferuje optymalną stabilizację stawu kolanowego. Zastosowanie płynnej i bezpunktowej regulacji pozwala na indywidualne i komfortowe zabezpieczenie kolana.

Precyzyjna regulacja tułowia i miednicy:

Dzięki niezależnie regulowanym obejmom biodrowym i piersiowym, LUNAR® umożliwia ustawienie tułowia w zakresie góra-dół, bok oraz rotacji. Ta precyzyjna regulacja dostosowuje się do anatomicznych i biomechanicznych cech użytkownika, przyczyniając się do poprawy równowagi i funkcji ruchowych.

S.10.01 S1001 S 10 01 S/10/01

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Szczególne zalety

Płynna i bezpunktowa regulacjaPłynna i bezpunktowa regulacja
Elementy wyrobu pracują między sobą ze zmniejszonym oporem.

Gwarancja 24 miesiąceZwiększona wytrzymałość
Dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji, praca elementów jest o dużo sprawniejsza, co przekłada się na zminimalizowanie niepożądanych mikroruchów regulowanych elementów.

Gwarancja 24 miesiąceCicha praca
Praca pomiędzy płynnie regulowanymi elementami jest znacznie cichsza w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Stabilna konstrukcjaStabilny
Stabilna podstawa wyposażona w koła z niezależnymi hamulcami, co pozwala na łatwe przemieszczanie pionizatora między pomieszczeniami.

Łatwa obsługaErgonomiczny
Zastosowanie ergonomicznych pokręteł oraz regulatora pozycji sprawia, że pionizator jest niezwykle prosty i intuicyjny w obsłudze.

Niska wagaMobilny
Pionizator jest lekki oraz ma niewielkie rozmiary, które umożliwiają użycie go w niedużych pomieszczeniach.

Gwarancja 24 miesiąceGwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

System UPRIGHT PRO

Grawitacyjny wskaźnik kąta pionizacji pozwala zauważyć postępy naszego dziecka.

Pas biodrowy

Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.

Peloty kolanowe 3D

Oznakowanie pionizatora znacząco poprawia komfort i łatwość obsługi.

Stopki

Pas biodrowy posiada specjalne wyprofilowanie w celu zwiększenia komfortu i dopasowania do ciała.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
 • Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie trwania pionizacji należy obserwować osobę pionizowaną. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zblednięcia, pocenie się lub zasłabnięcia, przeciążenie stawów i wynikające z tego deformacje ciała, terapię należy przerwać. Dalsze postępowanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, który przepisał pomoc.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do pionizacji jest krytyczny stan użytkownika.

Przeciwwskazania względne do pionizacji:

 • Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, nieustabilizowane zaburzenia metaboliczne, umiarkowane stadium choroby zastawek serca.
 • Każdy stan, taki jak gojące się złamanie lub ciężka osteoporoza, który uniemożliwia obciążenie ciężarem własnego ciała w jakikolwiek sposób.
 • Złamanie z niepełnym zrostem, chyba że uzyskano zgodę lekarza.
 • Pooperacyjne ograniczenia dotyczące obciążania stawów.
 • Ból związany ze staniem w pionizatorze (spowodowany podwichnięciem lub zwichnięciem biodra, nadmiernym rozciąganiem tkanek miękkich, nadmiernym uciskiem). Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego przy braku dolegliwości bólowych nie jest przeciwwskazaniem.

Osoby ze znacznym zgięciem w stawach biodrowych lub kolanowych, a także z przykurczami w obrębie stawu skokowego, mogą nie być w stanie korzystać z pionizatora. Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że pozycja w urządzeniu nie powoduje nadmiernego ucisku lub rozciągania zmienionych chorobowo obszarów ciała. W takich przypadkach pionizacja może być przeciwwskazana do czasu uzyskania większego zakresu ruchu w przykurczonych stawach. W przypadku osób z upośledzonym układem krążenia (nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, umiarkowane stadium choroby zastawek serca); układem oddechowym (nieustabilizowana astma) oraz nieustabilizowanymi zaburzeniami metabolicznymi, konieczne jest ścisłe monitorowanie użytkownika podczas przebywania w pozycji stojącej, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Obejmuje to w szczególności kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości akcji serca i wszelkich objawów nadciśnienia ortostatycznego.

Tabele rozmiarowe

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3
W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 75 – 100 95 – 125 120 – 150
A wysokość obejmy piersiowej** [cm] 57 – 79 69 – 71 82 – 108
B wysokość obejmy biodrowej** [cm] 39 – 62 50 – 70 62 – 82
A1/B1 szerokość obejmy piersiowej / biodrowej [cm] 14 – 22 16 – 22 20 – 26
A2/B2 obwód obejmy piersiowej / biodrowej [cm] 55 – 68 60 – 73 67 – 85
C rozstaw pelot kolanowych [cm] 14 – 24 16 – 28 16 – 30
 C1 wysokość pelot kolanowych** [cm] 12 – 28 24 – 40 32 – 48
D wysokość stolika** [cm] 48 – 75 59 – 87 73 – 104
D1 kąt pochylenia stolika [cm] -20 – 20 -15 – 15 -10 – 10
E rozstaw stopek [cm] 13 – 34 13 – 36 13 – 42
E1 długość stopek [cm] 19 23 23
E2 kąt odwiedzenia kończyn dolnych [cm] dla dziecka 75 cm – 50 dla dziecka 100 cm – 30 dla dziecka 95 cm – 40 dla dziecka 125 cm – 30 dla dziecka 125 cm – 35 dla dziecka 150 cm – 25
F kąt pochylenia pionizatora [cm] -20 – 0
0 – 20
-15 – 0
0 – 15
-10 – 0
0 – 10
G wysokość zagłówka  70 – 98 86 – 113 105 – 140
max. waga użytkownika [kg] 35 45 55

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
** Wysokość mierzona od stopek.

Jak mierzyć użytkownika? – kliknij

Wymiary i waga sprzętu

Wymiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3
Szerokość [cm] 59 64 69
Długość [cm] 76 – 83 86 – 93 95 – 102
Wysokość [cm] 61 – 881)
70 – 922)
83 – 1113)
71 – 1001)
83 – 1052)
98 – 1263)
84 – 1151)
93 – 1192)
116 – 1513)
Waga [kg] 171)
18,12)
19,73)
18,61)
19,82)
21,63)
 21,21)
22,62)
24,73)

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: 
Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.

1) Dla konfiguracji I.
2) Dla konfiguracji II.
3) Dla konfiguracji III.

W ramach naszego stałego ulepszania produktu Akces-MED zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez powiadomienia. Ponadto nie wszystkie oferowane opcje i funkcje są kompatybilne ze wszystkimi konfiguracjami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wyposażenie standardowe

Lunar® (konfiguracja I)

Mechanizm pochylenia pionizatora

Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami

Stolik

Niezależnie regulowane stabilizatory stóp z bandami i paskami stabilizującymi

Peloty kolanowe z systemem okołorzepkowym

Regulowana obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy

Lunar Pro® (konfiguracja II)

Mechanizm pochylenia pionizatora

Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami

Stolik

Niezależnie regulowane stabilizatory stóp z bandami i paskami stabilizującymi

Peloty kolanowe z systemem okołorzepkowym

Regulowana obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy

Regulowana obejma piersiowa z funkcją rotacji klatki piersiowej

Lunar Pro Max® (konfiguracja III)

Mechanizm pochylenia pionizatora

Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami

Stolik

Niezależnie regulowane stabilizatory stóp z bandami i paskami stabilizującymi

Peloty kolanowe z systemem okołorzepkowym

Regulowana obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy

Regulowana obejma piersiowa z funkcją rotacji klatki piersiowej

Stelaż z zagłówkiem VisoPro™

Akcesoria

Multimedia

 KOD NFZ

Kod środka S.10.01
Nazwa Pionizator
Odpłatność Bezpłatnie do wysokości limitu
Okres używalności Raz na 5 lat
Lekarze upoważnieni Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
Limit NFZ 3000 zł
 Dofinansowanie Dofinansowanie
 Dofinansowanie Ustawa za życiem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Do pobrania