KOTEK II Invento™

Pionizator KOTEK II Invento™ umożliwia indywidualne podejście do potrzeb dziecka i jego rodziny. Odpowiednia konfiguracja urządzenia pozwala na pionizację tyłem lub przodem w zależności od dysfunkcji narządu ruchu i wskazań medycznych/terapeutycznych. Dobór właściwego dla dziecka sposobu pionizacji, dostarczy pozytywnych bodźców niezbędnych do dalszego rozwoju.

Płynna regulacja kąta nachylenia (od do 90°), pozwala na zmianę pozycji z leżącej do stojącej. Co ważne, pionizator posiada zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkową jej zmianę.

Znacznym ułatwieniem podczas użytkowania jest podziałka wskazująca kąt pochylenia pionizatora. Ułatwia ona codzienny proces rehabilitacji.

Ergonomiczny system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w KOTKU II Invento™ bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w najlepszej dla siebie pozycji.

S.10.01 S1001 S 10 01 S/10/01

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Szczególne zalety

Stabilna konstrukcjaStabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczneMateriały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Sprawna pionizacjaSprawna pionizacja
Zastosowanie w wyrobie mechanizmu czworoboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazowej, zapewnia sprawną pionizację użytkownika.

Cicha pracaCicha praca
Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej zapewnia cichą pracę urządzenia.

Tapicerka przestrzennaTapicerka przestrzenna
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Łatwa obsługaŁatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Wspomaganie pneumatyczneWspomaganie pneumatyczne
Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.

Pionizacja przednia/tylnaPionizacja przednia/tylna
Produkt umożliwia zarówno pionizację przednią jak i tylną.

Stopki z regulacją 3DStopki z regulacją 3D
Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Gwarancja 24 miesiąceGwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Zagłówek Hexagon. Opracowany i zaprojektowany przez Akces-MED® w celu naśladowania podparcia głowy imitującego wspierające dłonie Regulowany bezstopniowo. Innowacyjny, niepowtarzalny i pierwszy na rynku w takim kształcie.

Nożna regulacja kąta pochylenia urządzenia

Nożna regulacja kąta pochylenia urządzenia w znaczący sposób ułatwia opiekunowi kontrolę
nad dzieckiem w urządzeniu.

Odchylana pelota kolanowa

Odchylana pelota kolanowa ułatwia umieszczenie dziecka w pionizatorze.

Podziałka wskazująca kąt pionizacji

Podziałka wskazująca kąt pionizacji.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
 • Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie trwania pionizacji należy obserwować osobę pionizowaną. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zblednięcia, pocenie się lub zasłabnięcia, przeciążenie stawów i wynikające z tego deformacje ciała, terapię należy przerwać. Dalsze postępowanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, który przepisał pomoc.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do pionizacji jest krytyczny stan użytkownika.

Przeciwwskazania względne do pionizacji:

 • Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, nieustabilizowane zaburzenia metaboliczne, umiarkowane stadium choroby zastawek serca.
 • Każdy stan, taki jak gojące się złamanie lub ciężka osteoporoza, który uniemożliwia obciążenie ciężarem własnego ciała w jakikolwiek sposób.
 • Złamanie z niepełnym zrostem, chyba że uzyskano zgodę lekarza.
 • Pooperacyjne ograniczenia dotyczące obciążania stawów.
 • Ból związany ze staniem w pionizatorze (spowodowany podwichnięciem lub zwichnięciem biodra, nadmiernym rozciąganiem tkanek miękkich, nadmiernym uciskiem). Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego przy braku dolegliwości bólowych nie jest przeciwwskazaniem.

Osoby ze znacznym zgięciem w stawach biodrowych lub kolanowych, a także z przykurczami w obrębie stawu skokowego, mogą nie być w stanie korzystać z pionizatora. Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że pozycja w urządzeniu nie powoduje nadmiernego ucisku lub rozciągania zmienionych chorobowo obszarów ciała. W takich przypadkach pionizacja może być przeciwwskazana do czasu uzyskania większego zakresu ruchu w przykurczonych stawach. W przypadku osób z upośledzonym układem krążenia (nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 200/110 mmHg, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, umiarkowane stadium choroby zastawek serca); układem oddechowym (nieustabilizowana astma) oraz nieustabilizowanymi zaburzeniami metabolicznymi, konieczne jest ścisłe monitorowanie użytkownika podczas przebywania w pozycji stojącej, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Obejmuje to w szczególności kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości akcji serca i wszelkich objawów nadciśnienia ortostatycznego.

Tabele rozmiarowe

piktogramy_w930_KOTEK2

Symbol Opis Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2
Pionizacja
tylna
Pionizacja
przednia
Pionizacja
tylna
Pionizacja
przednia
W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 70 – 100 80 – 130
A/A1 rozstaw pelot biodrowych/piersiowych [cm] 13 – 27 18 – 31
C regulacja wysokości pelot biodrowych [cm] 30 – 59 34 – 59 27 – 78 40 – 78
C1 regulacja wysokości pelot piersiowych [cm] 46 – 75 50 – 75 50 – 97 65 – 97
B/B1 głębokość pelot biodrowych/piersiowych [cm] 14 14
D wysokość zagłówka [cm] 72 – 106 80 – 135
G rozstaw pelot kolanowych [cm] 14 – 23 14 – 23 14 – 23 14 – 23
H wysokość pelot kolanowych [cm] 15 – 31 15 – 54 15 – 54 15 – 54
kąt pochylenia pionizatora [°] 0 – 90 0 – 90
max. waga użytkownika [kg] 35 45
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Jak mierzyć użytkownika? – kliknij

Wymiary i waga sprzętu

 Wymiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2
Szerokość [cm] 60 60
Długość [cm] 81 81
Wysokość [cm] 85 90
Waga [kg] 21 21

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga:
Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

W ramach naszego stałego ulepszania produktu Akces-MED zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez powiadomienia. Ponadto nie wszystkie oferowane opcje i funkcje są kompatybilne ze wszystkimi konfiguracjami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wyposażenie standardowe

Kotek II invento 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Regulowany zagłówek do pionizacji tylnej

 • Zagłówek przeznaczony do pionizacji tylnej
 • Regulacja wysokości, szerokości oraz kąta ustawienia zagłówka
 • Tapicerka zagłówka wypełniona miękką pianką
 • Możliwość łatwego zdjęcia tapicerki w celu jego wyczyszczenia
 • Możliwość dokupienia pasa podtrzymującego głowę

Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce

Poduszka z pasem piersiowym

 • Funkcja stabilizacji klatki piersiowej użytkownika
 • Regulacja wysokości poduszki
 • Poduszka wypełniona pianką, pokrowiec wyścielony miękką tapicerką
 • Możliwość łatwego zdjęcia pokrowca poduszki w celu jego wyczyszczenia
 • Poduszka wyposażona w szeroki pas piersiowy podtrzymujący i stabilizujący użytkownika, zapinany na rzepy oraz zabezpieczony klamrą

Peloty piersiowe

 • Funkcja stabilizacji tułowia użytkownika
 • Pomocne w przyjęciu przez użytkownika właściwej postawy w trakcie pionizacji
 • Regulacja rozstawu pelot
 • Tapicerka pelot wypełniona jest pianką, a pokrowiec pokryty jest miękką tapicerką
 • Możliwość łatwego zdjęcia pokrowca w celu jego wyczyszczenia

Poduszka z pasem biodrowym

 • Funkcja stabilizacji bioder użytkownika
 • Regulacja wysokości poduszki
 • Poduszka wypełniona pianką, pokrowiec wyścielony miękką tapicerką
 • Możliwość łatwego zdjęcia pokrowca poduszki w celu jego wyczyszczenia
 • Poduszka wyposażona w szeroki pas biodrowy podtrzymujący i stabilizujący użytkownika, zapinany za rzepy oraz zabezpieczony klamrą

Peloty biodrowe

 • Funkcja stabilizacji tułowia użytkownika
 • Pomocne w przyjęciu przez użytkownika właściwej postawy w trakcie pionizacji
 • Regulacja rozstawu pelot
 • Tapicerka pelot wypełniona pianką, pokrowiec wyścielony miękką tapicerką
 • Możliwość łatwego zdjęcia pokrowca w celu jego wyczyszczenia

Sprężyna gazowa

 • Sprężyna gazowa z dźwignią do regulacji znacznie ułatwia płynną zmianę kąta pochylenia pionizatora
 • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową zmianą kąta pionizacji

Stabilizator kolan

 • Funkcja stabilizacji użytkownika zarówno podczas pionizacji tylnej jak i przedniej
 • Stabilizator wyposażony jest w peloty kolanowe z możliwością regulacji ich rozstawu oraz w pelotę pełniącą funkcje podparcia dla łydek
 • Ruchoma część stabilizatora blokowana na zatrzask umożliwia łatwe umieszczenie dziecka w pionizatorze
 • Możliwość łatwego zdjęcia pokrowców pelot kolanowych oraz peloty podparcia łydek w celu ich wyczyszczenia

Podest

 • Podest w rozmiarze 1 posiada regulowane stopki z pasami stabilizującymi stopy, a w rozmiarze 2 regulowane zapiętki
 • Regulacja wysokości podestu
 • Możliwość dokupienia stopek z regulacją 3D

Stolik

 • Wykonany z drewna
 • Idealny do pracy i spożywania posiłków
 • Regulowany kąt pochylenia, wysokości oraz głębokości
 • Posiada rant na krawędzi

Piodziałka wskazująca kąt pionizacji

Mechanizm obrotowy pionizatora

Akcesoria

Kolorystyka

Więcej o naszych tapicerkach przeczytasz tutaj

 

Tapicerka oddychająca – ATMO™

oddychajaca antyalergiczna latwa do czyszczenia ekologiczna

Grass Standardowy

Grass
Rozmiar 1

Sea Opcjonalny

Sea
Rozmiar 2

 

 

Multimedia

 

 KOD NFZ

Kod środka S.10.01
Nazwa Pionizator
Odpłatność Bezpłatnie do wysokości limitu
Okres używalności Raz na 5 lat
Lekarze upoważnieni Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
Limit NFZ 3000 zł
 Dofinansowanie Dofinansowanie
 Dofinansowanie Ustawa za życiem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Do pobrania