Wózki specjalne inwalidzkieWózki specjalne inwalidzkie

Wózki specjalne komfortowe, dla dzieci i młodzieży, są przeznaczone do przewożenia i codziennej rehabilitacji osób ze schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne siedzenie i stanie. Są pierwszym etapem pionizacji w pozycji siedzącej. Dają możliwość przemieszczania się z dzieckiem w dogodnych dla niego pozycjach. Ten sprzęt do rehabilitacji pełni nie tylko rolę środka transportu, ale służy również jako narzędzie do poznawania i odkrywania świata. Kontakt z otoczeniem jako jeden z elementów terapii jest w przypadku dzieci bardzo ważny. Najistotniejszym jednak skutkiem stosowania wózków specjalnych dziecięcych jest stymulacja rozwoju psychoruchowego i wpływ na poprawę stanu psychicznego. Zapobiegają powstawaniu i ułatwiają leczenie przykurczów i odleżyn. Możliwość przyjęcia prawidłowej pozycji przez dziecko, jest warunkiem prawidłowego kształtowania jego dalszego rozwoju. Należy pamiętać, że wózki specjalne comfort produkowane są przez Akces-Med przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy z dziedziny rehabilitacji i w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne z branży „sprzęt do rehabilitacji”. Wózek specjalny to podstawowy sprzęt do rehabilitacji, który powinien mieć każdy myśląc o skutecznej pionizacji.