Pionizatory statycznePionizatory statyczne

Pionizacji wymagają osoby ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi i pacjenci po zabiegach operacyjnych, którzy w wyniku długotrwałego unieruchomienia wymagają stopniowej adaptacji organizmu do pozycji pionowej. Pacjenci, którzy z różnych przyczyn mają ograniczone możliwości samodzielnego osiągania pozycji pionowej, stania i chodzenia, wymagają stopniowej pionizacji.

PIONIZACJA JAKO ISTOTNY ELEMENT PROCESU REHABILITACYJNEGO

Badania kliniczne wskazują na ważność codziennego przyjmowania przez pacjenta pionowej postawy dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Systematyczna codzienna pionizacja jest niezwykle istotnym elementem w kompleksowym procesie rehabilitacji – wpływa korzystnie na pracę wielu narządów i układów:

  • poprawia funkcję układu sercowo-naczyniowego, poprawia wentylację płuc i zapobiega zapaleniom płuc, poprawia perystaltykę jelit
  • zapobiega i ułatwia leczenie przykurczów, poprawia ruchomość stawów, zapobiega zanikom mięśniowym (w szczególności mięśni posturalnych)
  • zapobiega i ułatwia leczenie zastojów w układzie moczowym, pomaga w reedukacji pęcherza neurogennego
  • zapobiega powstawaniu i ułatwia leczenie odleżyn
  • w sposób istotny wpływa na poprawę stanu psychicznego pacjenta i jego najbliższych
  • pionizacja bierna pacjenta jest często jedynie etapem procesu rehabilitacji poprzedzającym naukę chodzenia i uzyskiwania coraz większej samodzielności

PIONIZACJA U DZIECI

  • największą zaletą stosowania pionizatora w przypadku dzieci jest stymulacja rozwoju psychoruchowego i wpływ na poprawę stanu psychicznego dziecka
  • szczególnie istotny jest wpływ na prawidłowy rozwój mięśni, stawów i układu kostno-szkieletowego, zapobieganie i leczenie przykurczów stawów i mięśni. Wpływa korzystnie na kształtowanie zmysłu równowagi i poprawę koordynacji ruchów