USS_405 Daszek

USS_405 Daszek

Zapewnia osłonę zarówno przed słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

ELEMENT USS_121 WYKLUCZA SIĘ Z ELEMENTAMI USS_405 ORAZ USS_420

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: