SMDPRO_159 Dłuższy pas piersiowy

SMDPRO_159 Dłuższy pas piersiowy

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa osobom, dla których standardowy pas jest zbyt krótki.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: