JRI_431 Rączki do prowadzenia

JRI_431 Rączki do prowadzenia

Pomagają w manewrowaniu fotelikiem. Zalecane z kołami jezdnymi.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: