HPO_138 Stabilizator głowy z pasem na głowę

HPO_138 Stabilizator głowy z pasem na głowę

Montowany w miejsce standardowego zagłówka.

Można go precyzyjne dopasować.

Miękki pas na głowę dodatkowo stabilizuje głowę.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: