AVL_430 Odbojniki

AVL_430 Odbojniki

Odbojniki montowane do kół pionizatora, zabezpieczają urządzenie przed uderzeniem o przeszkody, np. ścianę czy framugę drzwi.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: