AVL_008/019 </br>Koło stalowe z hamulcem STOP

AVL_008/019
Koło stalowe z hamulcem STOP

Koło stalowe z hamulcem, zalecane przy użyciu kół z blokadą cofania się pionizatora lub kół z blokadą kierunku jazdy.

Dostępny rozmiary:
AVL_00875 mm

AVL_019125 mm

koło stalowe

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: