AVL_008 Koło stalowe z hamulcem STOP (75 mm)

AVL_008 Koło stalowe z hamulcem STOP (75 mm)

Koło stalowe z hamulcem, zalecane przy użyciu kół z blokadą cofania się pionizatora lub kół z blokadą kierunku jazdy.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: