AVL_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (75 mm)

AVL_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (75 mm)

Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: