AVL_011 </br>Koło z blokadą kierunku jazdy

AVL_011
Koło z blokadą kierunku jazdy

Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: