AVL_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (2 szt.)

AVL_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (2 szt.)

Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: