AVL_010 Koło z blokadą cofania pionizatora (75 mm)

AVL_010 Koło z blokadą cofania pionizatora (75 mm)

Blokada zapobiega cofaniu się pionizatora np. na podjazdach.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: