AVL_010 Koło z blokadą cofania pionizatora

AVL_010 Koło z blokadą cofania pionizatora

Blokada zapobiega cofaniu się pionizatora np. na podjazdach.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: