AVL_010 Koło z blokadą cofania się pionizatora

AVL_010 Koło z blokadą cofania się pionizatora

Blokada zapobiega cofaniu się pionizatora np. na podjazdach.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: