SLK_401 Stolik do terapii manualnej

SLK_401 Stolik do terapii manualnej

Pozwala na ćwiczenia czynne wspomagane kończyn górnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dłoni.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: