JOY_002 Blat pełny

JOY_002 Blat pełny

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: