Akces-med Sp. z o.o. – krajowy producent sprzętu medycznego
Akces-med Sp. z o.o. – krajowy producent sprzętu medycznego w tym sprzętu do rehabilitacji, pionizatorów, fotelików rehabilitacyjnych, wózków specjalnych comfortowych. Główne zalety naszych produktów mają za zadanie ułatwić i uczynić pionizację bardziej dostępną i komfortową. Od 2004 roku nasze nowoczesne urządzenia do rehabilitacji dzieci i dorosłych znajdują się na rynku polskim i zagranicznym. Wózki specjalne dziecięce cieszą się ogromnym powodzeniem w wielu krajach na całym świecie. Ten sprzęt rehabilitacyjny jest szczególnie lubiany przez naszych klientów. Produkty nasze powstały na potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Staramy uświadamiać, że pionizacja, sprzęt rehabilitacyjny, foteliki rehabilitacyjne oraz wózki specjalne to pierwsze i podstawowe kroki w skutecznej rehabilitacji. Celem firmy jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym rozwijania się, osiągania niezależności, autonomii i samodzielności. Produkty nasze można podzielić na 3 grupy wsparcia rehabilitacji i pionizacji: Pamiętajmy, Chory nie może wciąż leżeć. Potrzebna jest pionizacja. Jest ona jednym z głównych elementów wczesnej rehabilitacji. Sprzęt do rehabilitacji to nie tylko wózki specjalne comfortowe, foteliki rehabilitacyjne czy sprzęt do pionizacji, to również System Poduszek Podciśnieniowych BodyMap, który można znaleźć w ofercie Akces-Med. Więcej szczegółów o Systemie BodyMap >>