ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 4/2013 NA STANOWISKO KOMPUTEROWE DO PROJEKTOWANIA CAD 05.11.2013

05.11.2013

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów

Rzeszów, dnia 5.11.2013

Zapytanie ofertowe numer 4/2013

na Stanowisko Komputerowe do projektowania CAD

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Stanowisko Komputerowe do projektowania CAD

Wymogi:

HP Z620 Workstation

CPU

Intel Xeon E5-2620 / 2 GHz

Ilość rdzeni

6-core

Przetwarzanie 64-bitowe

Ilość procesorów

2

Główne cechy procesora

Technologia Hyper-Threading,Intel Turbo Boost Technology

Pamięć RAM

16 GB DDR3 SDRAM – ECC

Dysk systemowy SSD

HP Dysk 512GB SATA SSD

Dysk dodatkowy 1 TB SATA 6Gb/s 7200 obr/min

Napęd optyczny DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – SATA

Monitor HP Monitor z24i

Procesor graficzny

NVidia Quadro k2000 2GB

Zasilacz 800 wat

Klawiatura

Mysz

System operacyjny

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition

Oprogramowanie MS Office 2013 Business

Miejsce instalacji: Rzeszów

Maksymalny termin realizacji: 27.11.2013

Wystawiona oferta musi zawierać co najmniej:

  1. datę sporządzenia,

  2. pełną nazwę, siedzibę oferenta oraz jego nr NIP, REGON lub PESEL (dla jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz dane kontaktowe (telefon, mail, strona www),

  3. proponowany termin realizacji zadania,

  4. wartość ofert w kwotach netto i brutto,

  5. warunki płatności,

  6. termin ważności oferty,

  7. pełny opis wyposażenia komputera

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres akces-med@akces-med.com, za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Oferenta w zaklejonej kopercie na adres: AKCES-MED sp. z o.o., ul. Połonińska 15 ,35-082 Rzeszów – z dopiskiem na kopercie zawierającej ofertę „Oferta na stanowisko komputerowe CAD”

Termin składania oferty upływa w dniu 8.11.2013 r. o godzinie16.00.

Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty w terminie 5 dni od terminu zamknięcia postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w dniu 5.11.2013 na okres 4 dni na stronie internetowej spółki AKCES-MED (www.akces-med.com) i w biurze spółki w Rzeszowie przy ulicy Połonińskiej 15.

Kryteria wyboru oferty prezentują się następująco:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena

Oferent który zaproponuje najniższą cenę dostanie maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

60

3.

Okres gwarancji

Największą ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. Pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów

30

3.

Termin ważności oferty

Oferent którego oferta będzie ważna najdłużej otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej

10

SUMA: 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę/zamówienia z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o wyborze oferty zadecyduje termin jej złożenia (zostanie wybrana oferta złożona wcześniej).

Z poważaniem

Sławomir Wrońsk