GRAVITY™

GRAVITY™ to wytrzymały i stabilny pionizator, ułatwiający pacjentowi przyjęcie biernej pozycji stojącej. Dzięki systemowi pelot oraz pasów zabezpieczających pacjent w trakcie użytkowania sprzętu ma poczucie bezpieczeństwa oraz swobodę ruchu w obrębie kończyn górnych. Obejmy piersiowa oraz biodrowa w pełni dopasowują się do ciała pacjenta, wypływając na jego stabilną, prawidłową postawę stojącą. Pionizator jest przystosowany zarówno do pionizacji przedniej jak i tylnej, a jego konfiguracyjna jest niezwykle prosta i szybka. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

wyrob medyczny

Pionziator GRAVITY™ składa się ze stabilnej podstawy wyposażonej w koła jezdne z hamulcami oraz wygodnej leżanki wyścielonej estetyczną, łatwo zmywalną tapicerką. Innowacją w wyrobie jest zastosowanie mechanizmu obrotowego pionizatora. Jest to rozwiązanie działające w oparciu o czworobok przegubowy wsparty pracą sprężyny gazowej. Mechanizm ten pozwala na płynną i sprawną pionizacje pacjenta na każdym jej etapie. Dzięki zastąpieniu systemu elektrycznego zasilania sprężyną gazową znacznie zwiększa się ergonomia pracy rehabilitanta z urządzeniem. Wystarczy kilka sekund aby płynnie przejść z pozycji horyzontalnej do pozycji pionowej i odwrotnie. Niezwykłą zaletą tego urządzenia jest możliwość pionizacji pacjenta w sposób stopniowy – istnieje możliwość zatrzymania procesu pionizacji na wybranej pozycji w zależności od kąta pochylenia.

Zastąpienie systemu zasilenia elektrycznego, stosowanego zazwyczaj w tego typu urządzeniach, mechanizmem obrotowym sprawiło, że pionizator jest urządzeniem przyjaznym użytkownikom. Brak konieczności ładowania akumulatora oraz stałej kontroli poziomu jego naładowania wyeliminuje wiele niedogodności oraz problemów związanych z zastosowaniem zasilania elektrycznego. Za sprawą mechanizmu obrotowego obsługa pionizatora jest niezwykle łatwa, a także pomocna rodzinie lub obsłudze szpitala w opiece nad pacjentem. Aby móc szybko i płynnie spionizować pacjenta wystarczy jedynie zwolnić dźwignię blokady sprężyny gazowej a następnie ustawić żądaną pozycję urządzenia. Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego mechanizmu wspomaganego pracą sprężyny gazowej obsługa urządzenia nie wymaga również dużych nakładów sił, bez względu na wagę pacjenta pionizacja wymaga jedynie zwolnienia dźwigni. Osoba obsługująca pionizator jest w stanie w zaledwie kilka sekund zmienić pozycje pionizatora, co jest niezwykle ważne np., w chwili gdy osoba pionizowana zasłabnie. W takim wypadku będzie możliwe bardzo szybkie sprowadzenie pacjenta do pozycji horyzontalnej.

Wykorzystanie mechanizmu obrotowego pionizatora umożliwiło dostosowanie wysokości urządzenia do wysokości standardowych łóżek z zapewnieniem stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji. Integracja pionizatora z łóżkiem użytkownika znacznie wpłynęła na komfort użytkowania wyrobu, ułatwiając opiekę nad pacjentem. Dodatkowo, ze względu na skoncentrowanie środka ciężkości pionizatora blisko środka urządzenia, możliwe było skrócenie podstawy pionizatora do 133 cm, co stanowi 20 % wartości usprawnienia w porównaniu z podobnymi produktami na rynku. Te rozwiązania ułatwią obsługę urządzenia, szczególnie w warunkach domowych.

Zastąpienie siłownika elektrycznego stosowanego zazwyczaj w tego typu urządzeniach na poczet sprężyny gazowej pociągnęło za sobą szereg usprawnień. Zastosowanie mechanizmu, którego praca opiera się na sprężynie gazowej pozwoliło wyeliminować emisję dźwięku obecnego przy pracy zasilania elektrycznego. Wartość tego usprawnienia w porównaniu z konkurencyjnymi wyrobami wynosi 100 %. Ze względu na fakt, iż sprężyna gazowa posiada ok. 1 mln cykli, obniżeniu uległa również awaryjność produktu, co wpłynęło na zwiększenie okresu gwarancji na pionizator z 24 do 36 miesięcy. Oznacza to ulepszenie na poziomie 50 % w porównaniu z podobnymi produktami na rynku.

Zmniejszyły się także wymiary gabarytowe oraz waga pionizatora w porównaniu z podobnymi wyrobami. Mniejsze gabaryty urządzenia pozwolą na swobodne użytkowanie go w warunkach domowych. Dzięki zastosowaniu mechanizmu obrotowego pionizatora waga pionizatora GRAVITY™, w porównaniu z innymi tego typu urządzeniami dostępnymi na rynku, wyposażonymi w siłownik elektryczny, jest mniejsza o 20 %. Dodatkowo konstrukcja wyposażona jest w koła z hamulcami, co ułatwia przemieszczanie pionizatora. Pionizator GRAVITY™ oprócz swojej funkcjonalności, wyróżnia się również atrakcyjną ceną. Niską cenę urządzenia warunkuje przede wszystkim zastąpienie zasilania elektrycznego mechanizmem działającym w oparciu o prace sprężyny gazowej. W porównaniu do innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku, cena pionizatora GRAVITY™ jest niższa o 27 %.

Szczególne zalety

Łatwa obsługaŁatwa obsługa
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo przyjazna użytkownikom. Aby spionizować pacjenta wystarczy jedynie zwolnić blokadę sprężyny gazowej.

Wspomaganie pneumatyczneWspomaganie pneumatyczne
Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.

Sprawna pionizacjaSprawna pionizacja
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazowej, zapewnia sprawną pionizację pacjenta.

Niska cenaNiska cena
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej sprawia, że cena wyrobu jest niższa od innych tego typu wyrobów dostępnych na rynku.

Skrócenie podstawy pionizatoraSkrócenie podstawy pionizatora
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej pozwoliło na bezpieczne skrócenie podstawy pionizatora.

Niska wagaNiska waga
Dzięki zastosowaniu w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej jego waga jest niższa w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi dostępnymi na rynku.

Cicha pracaCicha praca
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej zapewnia cicha pracę urządzenia.

Pionizacja przednia/tylnaPionizacja przednia/tylna
Produkt został zaprojektowany do pionizacji zarówno przedniej jak i tylnej.

Gwarancja 36 miesiąceGwarancja 36 miesięcy
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazowej, zmniejsza awaryjność urządzenia, co skutkuje wydłużeniem okresu gwarancji.

Dostosowanie leżyska pionizatora do wysokości łóżkaDostosowanie leżyska pionizatora do wysokości łóżka
Mechanizm obrotowy pionizatora zapewnia obniżenie leżyska urządzenia do wysokości łóżka z założeniami stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji, pracą sprężyny gazowej nie generuje żadnych dodatkowych czynności poza zwolnieniem sprężyny, zapewniając tym samym łatwą obsługę.

 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Choroby mięśni (dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

Tabele rozmiarowe

piktogramy_w930_GRAVITY

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1
A długość leża w pozycji leżącej [cm] 200
B długość leża podczas pionizacji [cm] 160
C szerokość leża [cm] 55
D wysokość leża do podłogi w pozycji leżącej [cm] 51 – 116
E odległość podestu do zagłówka [cm] 172 – 192
F długość stopek [cm] 30
G rozstaw stopek [cm] 16 – 44
H rozstaw pelot kolanowych [cm] 16 – 39
I zakres pionizacji [°] 0 – 90
J kąt pochylenia zagłówka [°] (-15) – 80
K szerokość podstawy (w osi kół) [cm] 64
L długość podstawy (w osi kół) [cm] 133
max. waga użytkownika [kg] 120
 W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 170 – 190

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

 

Wymiary i waga sprzętu¹

Pomiar Jednostka  Rozmiar 1
Szerokość [cm] 76
Długość [cm] 175
Wysokość [cm] 49
Waga [kg] 62

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: 
Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Wyposażenie standardowe

GRAVITY 1 2 3 4 5 6 7 8

Podparcie głowy

 • Podparcie głowy wykorzystywane w przypadku pionizacji tylnej oraz w leżance i stole do masażu
 • W przypadku pionizacji przedniej podparcie służy jako podparcie dla rąk lub stolik
 • Otwór z zaślepką na twarz pacjenta jest przydatny przy wykorzystaniu pionizatora jako stół do masażu

Medyczna zmywalna tapicerka

 • Tapicerka z materiału medycznego jest bardzo bezpieczna dla człowieka i łatwa w dezynfekcji.
 • Materiał zawiera antybakteryjne składniki na bazie nieorganicznego Zeolitu Srebra, idealny do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka infekcji.
 • Istnieje możliwość jego wielokrotnego użytkowania, nie ściera się. Doskonale sprawdza się przy wielokrotnym użytkowaniu przez różnych pacjentów np. w szpitalach czy ośrodkach rehabilitacyjnych.
 • Spełnia wszelkie wymogi stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia*.
 • Posiada atest Oeco-Tex Standard 100, który jest nadawany tylko i wyłącznie surowcom o wyjątkowo przyjaznych dla skóry ludzkiej parametrach.
 • Stosowany m.in. jako pokrycie materacy szpitalnych, stołów operacyjnych i leżanek.
 • Jest paraprzepuszczalny i wodoszczelny w sposób jednokierunkowy. Oznacza to, że tapicerka nie przepuszcza do wnętrza żadnych płynów np. potu, krwi czy moczu.

Pas piersiowy

 • Pas stabilizuje pacjenta, dając mu poczucie bezpieczeństwa w trackie użytkowania wyrobu
 • Regulacja za pomocą rzepów
 • Zapięcie z klamry stanowi dodatkowe zabezpieczenie

Pas biodrowy

 • Pas biodrowy pacjenta, dając mu poczucie bezpieczeństwa w trackie użytkowania wyrobu
 • Regulacja za pomocą rzepów
 • Zapięcie z klamry stanowi dodatkowe zabezpieczenie

Pochwyt rąk

 • Wyjmowany, regulowany pochwy do rąk, szczególnie przydatny w trakcie pionizacji
 • Pokrycie z antypoślizgowego materiału
 • Daje pacjentowi poczucie stabilności i bezpieczeństwa

Stabilizator kolan

 • Wyjmowany, regulowany stabilizator kolan
 • Stabilizator wyposażony jest w peloty kolanowe z możliwością regulacji ich rozstawu

Stelaż z kołami

 • Stelaż wyposażony w koła jezdne z hamulcami oraz mechanizm czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej
 • Korba umożliwiająca regulację wysokości łoża pionizatora
 • Wysokość pionizatora dopasowana do wysokości standardowych łóżek

Podest ze stopkami

 • Regulacja wysokości podestu
 • Możliwość całkowitego złożenia podestu w przypadku korzystania z funkcji leżanki lub stołu do masażu
 • Podest wyposażony w regulowane stopki z pasami stabilizującymi stopy
 • Możliwość regulacji ustawienia stopek – zmiana ustawienia w przypadku pionizacji tylnej i przedniej

Akcesoria

Multimedia

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA INDYWIDUALNY PRZEDMIOT PIONIZUJĄCY

Kod środka Przeznaczenie: Odpłatność: Okres używalności: Lekarze upoważnieni: Limit NFZ:
P125 schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny) Bezpłatnie do wysokości limitu Raz na 5 lat Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 2000 zł
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

Do pobrania