ZBI_726 Stopka standardowa

ZBI_726 Stopka standardowa

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: