USS/USH/USA_128 </br>Regulowany klin międzyudowy

USS/USH/USA_128
Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą.

Można go łatwo zdemontować.

Wykluczenia: Pas 5-punktowy.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: