USS_128 Regulowany klin międzyudowy

USS_128 Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Można go łatwo zdemontować.

Wykluczenia: Pas 5-punktowy.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: