USA_128 Regulowany klin międzyudowy

USA_128 Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Klin można łatwo zdemontować.

ELEMENT USS_128 ORAZ USS_129 WYKLUCZAJĄ SIĘ WZAJEMNIE

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: