ULE_150 Niskie peloty sztywne tułowia z poduszkami zawężającymi siedzisko o 10 cm

ULE_150 Niskie peloty sztywne tułowia z poduszkami zawężającymi siedzisko o 10 cm

Zabezpieczają okolicę bioder po obu stronach wózka. Do powierzchni z materiału łatwoszczepnego zamontowane są  poduszki zawężających siedzisko po 5 cm z każdej strony.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: