ULE_149 Niskie peloty sztywne tułowia z poduszkami zawężającymi siedzisko o 6 cm

ULE_149 Niskie peloty sztywne tułowia z poduszkami zawężającymi siedzisko o 6 cm

Zabezpieczają okolicę bioder po obu stronach wózka. Do powierzchni z materiału łatwoszczepnego zamontowane są  poduszki zawężających siedzisko po 3 cm z każdej strony.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: