ULE_128 Regulowany klin międzyudowy

ULE_128 Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Klin można łatwo zdemontować.

ELEMENTY ULE_136, ULE_128 ORAZ ULE_129 SĄ ELEMENTAMI WZAJEMNIE SIĘ WYKLUCZAJĄCYMI

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: