SMD_116 Dłuższy pas biodrowy

SMD_116 Dłuższy pas biodrowy

 

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa osobom, dla których standardowy pas jest zbyt krótki.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: