SMD_116 Dłuższy pas biodrowy

SMD_116 Dłuższy pas biodrowy

zamiast/dodatkowo

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa pacjentowi, u których standardowy pas jest zbyt krótki.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: