SLK_431 Rączka do prowadzenia

SLK_431 Rączka do prowadzenia

SLK_431/1 Rączka do prowadzenia wys.1 – 1 cm od oparcia

SLK_431/2 Rączka do prowadzenia wys.2 – 19 cm od oparcia

SLK_431/3 Rączka do prowadzenia wys.3 – 31 cm od oparcia

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: