SLK_123 Zagłówek przedłużony

SLK_123 Zagłówek przedłużony

Dla pacjentów ze zwiększonym obwodem głowy, zapewnia lepszą stabilizację boczną.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: