SLK_003 Miękka osłona na stolik

SLK_003 Miękka osłona na stolik

Zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem się o stolik. Wskazana u osób z zaburzeniem koordynacji ruchowej kończyn.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: