RCB/REB_736 Adapter 230V

RCB/REB_736 Adapter 230V

Przejściówka do wtyczki do gniazdka z wersji europejskiej na brytyjską

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: