RCR/RCE/RCH_328 </br>Stabilizator podudzi

RCR/RCE/RCH_328
Stabilizator podudzi

Stabilizator podudzi z pasem łydkowym doskonale stabilizuje nogi użytkownika oraz chroni je przed możliwym urazem.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: