RCR/RCE/RCH_612 </br>Buggypod PERLE Adapter

RCR/RCE/RCH_612
Buggypod PERLE Adapter

Adapter umożliwiający montaż nakładki Buggypod PERLE na podstawie BuggyBoard MAXI.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: