RCR/RCE/RCH_321 </br>Zagłówek <b>BodyMap<sup>®</sup> D</b>

RCR/RCE/RCH_321
Zagłówek BodyMap® D

Posiada funkcje łatwego modelowania, jednostronną funkcję samoszczepną, co umożliwia montaż dodatkowych zabezpieczeń.

Rozmiar A A1 B C T
1 33 cm 18 cm 18  cm 19 cm 10 cm
2 39 cm 23 cm 20 cm 19 cm 10 cm
3 43 cm 25,5 cm 21,5 cm 20 cm 10 cm
To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: