RCR_321 Zagłówek <b>BodyMap®</b> D

RCR_321 Zagłówek BodyMap® D

Posiada funkcje łatwego modelowania, jednostronną funkcję samoszczepną, co umożliwia montaż dodatkowych zabezpieczeń.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: