RCR/RCE/RCH_163 Anatomiczne pasy odwodzące uda (<b>FP-23</b>)

RCR/RCE/RCH_163 Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: