RCR_107 Pas biodrowy

RCR_107 Pas biodrowy

(zamiast kamizelki/dodatkowo)

Szeroki pas wyposażony w system Chwyć i pociągnij©. Jeszcze lepiej zabezpiecza pacjenta.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: