RCR/RCE/RCH_005 </br>Wysokie osłony boczne głowy

RCR/RCE/RCH_005
Wysokie osłony boczne głowy

Stanowią dodatkowe zabezpieczenie głowy przed przypadkowym kontaktem z ramą wózka. Montowane są w okolicy uchwytu do prowadzenia wózka.

Tylko dla rozmiaru 12.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: