RCR/RCE/RCH_004 </br>Niskie osłony boczne głowy

RCR/RCE/RCH_004
Niskie osłony boczne głowy

Stanowią dodatkowe zabezpieczenie głowy przed przypadkowym kontaktem z ramą wózka. Montowane są w okolicy uchwytu do prowadzenia wózka.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: