RCB/REB_005 </br>Wysokie osłony boczne głowy

RCB/REB_005
Wysokie osłony boczne głowy

Stanowią dodatkowe zabezpieczenie głowy przed przypadkowym kontaktem z ramą wózka.

Montowane są w okolicy uchwytu do prowadzenia wózka.

Tylko dla rozmiaru 01.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: