RCB/REB_004 </br>Niskie osłony boczne głowy

RCB/REB_004
Niskie osłony boczne głowy

Stanowią dodatkowe zabezpieczenie głowy przed przypadkowym kontaktem z ramą wózka.

Montowane są w okolicy uchwytu do prowadzenia wózka.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: