QRK_128 Regulowany klin międzyudowy

QRK_128 Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Można go łatwo zdemontować.

STOSOWANIE REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO WYKLUCZA STOSOWANIE 5-PUNKTOWYCH PASÓW Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: