PPN_159 Dłuższy pas piersiowy

PPN_159 Dłuższy pas piersiowy

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa osobom, dla których standardowe pasy są zbyt krótkie.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: