PPN_159 Dłuższy pas piersiowy

PPN_159 Dłuższy pas piersiowy

zamiast/dodatkowo

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa pacjentowi, u których standardowe pasy są zbyt krótkie.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: