PPN_116 Dłuższy pas biodrowy

PPN_116 Dłuższy pas biodrowy

zamiast/dodatkowo

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa osobom, dla których standardowe pasy są zbyt krótkie.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: