PML_009 Koło z hamulcem oporowym (75 mm)

PML_009 Koło z hamulcem oporowym (75 mm)

Pozwala na zwiększenie obciążenia/oporu w trakcie przemieszczania się w pionizatorze. Umożliwia to na jeszcze bardziej efektywne ćwiczenie chodu.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: