OMO_612 Buggypod PERLE Adapter

OMO_612 Buggypod PERLE Adapter

Adapter umożliwiający montaż nakładki Buggypod PERLE na podstawie BuggyBoard MAXI.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: