OMO_433 Stopka wspomagająca

OMO_433 Stopka wspomagająca

Dzięki niej pokonywanie przeszkód terenowych jest o wiele prostsze.

Ułatwia pochylenie wózka, wjazdy na krawężniki, stopnie i inne pionowe elementy nawierzchni.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: