OMO_128 </br>Regulowany klin międzyudowy

OMO_128
Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą.

Klin można łatwo zdemontować.

ELEMENTY OMO_136, OMO_128 ORAZ OMO_129 SĄ ELEMENTAMI WZAJEMNIE SIĘ WYKLUCZAJĄCYMI

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: