NVA/NVE/NVH_445 Spiwór

NVA/NVE/NVH_445 Spiwór

Zabezpiecza nogi oraz tułów.

Stanowi estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do wzrostu użytkownika.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: