NVA_161 Sandałki stabilizujące stopę i staw skokowy

NVA_161 Sandałki stabilizujące stopę i staw skokowy

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: