NVA_128 Regulowany klin międzyudowy

NVA_128 Regulowany klin międzyudowy

Obracany klin zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: